Ecobox serviceavtal

Vår service sträcker sig långt efter installation

För att säkerställa att ditt minireningsverk fungerar optimalt behöver det regelbunden omsorg och tillsyn. I samband med installation får du information om hur verket ska skötas på bästa sätt. Ofta kräver kommunen att det ska finnas ett årligt serviceprotokoll för att säkerställa reningsfunktionen.

I serviceavgiften ingår service och reservdelar. Vid besiktningen 1-2 gånger per år (beroende på verk och kapacitet) ser våra auktoriserade servicetekniker till att dokumentera eventuella avvikelser samt vidta underhållsåtgärder i enlighet med serviceprotokollet. Serviceavtalet gör att du kan känna dig trygg med att reningsverket fungerar som det är tänkt. Ett serviceavtal säkerställer inte bara verkets funktion utan förlänger även anläggningens livslängd.

Vid service kontrolleras följande:

• Utgående syresättningen
• Att pH-värdet är på rätt nivå
• Att fosfatvärde är på rätt nivå
• Slamnivå i slamfack
• Biomassa samt slamnivå i biostegen
• Luftningsfunktionen
• Servicebrunn och luftpump
• Allmän okulärbesiktning

Supporten finns alltid nära tillhands
Ute i landet representeras Ecotech av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners. De är experter på våra produkter och sköter all service och lokal support kring ditt minireningsverk. Det innebär att hjälpen alltid är nära tillhands vid eventuella frågor eller problem. Adress- och telefonuppgifter till din närmaste återförsäljare hittar du här.