MENUMENU

Ecobox Large: för samfälligheter

Ett mångsidigt reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för samfälligheter och campingar utan några som helst problem. Behövs större reningskapacitet går det att koppla samman flera enheter då avloppssystemet är fullt utbyggbart. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Allt vatten strömmar genom reningsstegen med självfall. Ecotech utformar anläggningen, göra beräkningar och anpassar systemet för varje specifikt uppdrag. Ecobox Large  uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

>Ladda ner Ecobox Large produktblad

Så här fungerar ett Ecobox Large:

bio-20 1db
1 Först sker en mekanisk avskiljning av avloppsvattnet.
bio-20 2db
2 Den biologiska reningen sker i en separat enhet.
bio-20 3db
3 Även fosfor- och bakteriereningen sker i en separat enhet.
bio-20 4db
4 Alla reningsstegen är integrerade i tre enheter.
bio-20 7-webb
5 Slamavskiljaren dimensioneras från fall till fall, men ligger mellan 12-20m3 för de flesta tillämpningar. Viktigt att komma ihåg: Detta reningsverk går att anpassa med olika typer av pumpstationer eller utjämningar.