Ecobox Bio 10: 6-10 hushåll

Ett större reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för upp till 50 personer (6-10 hushåll) utan några som helst problem. Behövs större reningskapacitet går det att koppla samman flera Bio 10-enheter då systemet är fullt utbyggbart. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Allt vatten strömmar genom reningsstegen med självfall. Ecotech utformar anläggningen, göra beräkningar och dimensionerar reningssystemet för varje specifikt uppdrag. Ecobox Bio 10 är CE-märkt och uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

Ladda ner Ecobox Bio 10 produktblad

Så här fungerar ett Ecobox Bio för 6-10 hushåll:

bio-10 1-webb

1 
Först sker en mekanisk avskiljning av avloppsvattnet.
bio-10 3-webb

2 
Den biologiska reningen sker i en separat enhet.
bio-10 5-webb
3 Även fosfor- och bakteriereningen sker i en separat enhet.
bio-10 7-webb
4 Alla reningsstegen är integrerade i tre enheter.
bio-10 8-webb
5 Slamavskiljaren dimensioneras från fall till fall, men ligger mellan 12-20m3 för de flesta tillämpningar. Viktigt att komma ihåg: Detta reningsverk går att anpassa med olika typer av pumpstationer eller utjämningar.