Filmer – Hur går det till?

Vi presenterar tre filmer med syfte att du som kund bättre ska få veta hur det hela går till. Du får se hur Ecobox kommer på plats och en förklaring på hur verket renar ditt avloppsvatten. Dessutom information om visst förarbete som krävs, bland annat en ansökan hos kommunen.

 

När du har investerat i miljön med ett ekologiskt minireningsverk.
Hur kommer det på plats?

 

Här berättar vi om hur Ecobox fungerar helt kemikaliefritt.
Processen från avloppsvatten till rent badvatten.

 

Här är ett exempel hur en av våra återförsäljare hjälper Ecoboxkunderna med ansökningar.
Det kan fungera annorlunda i just din kommun.