Slamsugning

Slamsugning innebär att framför allt slutna avloppstankar som septitankar regelbundet töms på det slam som samlats i dem. Det utförs ofta av kommunen som tar ut en avgift för detta. Hur ofta en tank behöver slamsugas beror på hur många som bor i hushållet, om avloppet används året runt eller mer sällan, och andra variabler som t.ex. tankens storlek.

Det är viktigt att ha ett nivålarm på sin tank, så att man blir uppmärksammad på om tanken blir full innan det är dags för en schemalagd slamsugning. Då får man genast beställa en extra slamsugning.