Det är enkelt att rädda Sveriges vattendrag

Åtminstone när det gäller rening av enskilt avlopp

Ecobox renar utan kemikalier

startbild

Enkel och effektiv
avloppsrening

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag.
Det är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare. Genom att välja Ecobox minireningsverk så får du en lösning som renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.

 

 

Aktuellt

Miljödepartementet har lagt ner HaVs förslag

2017-11-23 Regeringen har inhämtat remissinstansernas synpunkter på HaV:s förslag till tydligare regler för enskilda avlopp. En övervägande del av remissinstanserna ser att det finns ett behov av tydligare regler för enskilda avlopp. Flera remissinstanser ser dock problem med förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet. Regeringen delar HaV:s och remissinstansernas bedömning att det behövs tydligare regler för enskilda... Läs mer

Besök oss på Bomässan i Eskilstuna den 17–19 november

2017-11-13 Vi finns i monter 169! Fredag till och med söndag, 17–19 november. Då finns vi där och svara på dina frågor om enskilt avlopp och Ecobox. Vi bjuder på entrén till Bomässan i Eskilstuna om du har ett enskilt avlopp. Kontakta oss så ordnar vi en gratis inträdesbiljett. Maila till info@ecot.se Utöver besök i vår monter rekommenderar vi... Läs mer

Besök oss på Bomässan i Nässjö den 10–12 november

2017-11-06 Vi finns i monter 129! Fredag till och med söndag, 10–12 november. Då finns vi där och svara på dina frågor om enskilt avlopp och Ecobox. Vi bjuder på entrén till Bomässan i Nässjö om du har ett enskilt avlopp. Kontakta oss så ordnar vi en gratis inträdesbiljett. Maila till info@ecot.se Utöver besök i vår monter rekommenderar vi... Läs mer

Ecobox är ett robust minireningsverk

Ecobox minireningsverkDen höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla läger. Verket renar ditt avloppsvatten från BOD, kväve, fosfor och smittspridande mikroorganismer. Ämnen som finns naturligt i vår natur, men som i för stora mängder eller på fel plats påverkar miljön och människors hälsa negativt. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent samvete.

Läs mer om Ecobox minireningsverk
Fyll i formuläret så kontaktar vi er